Τι είναι η Χ.Α.Π.?

Είναι μια χρόνια νόσος του αναπνευστικού που έχει ως αποτέλεσμα τη μείωση της ροής του αέρα λόγω στένωσης των βρόγχων η οποία όμως δεν είναι αναστρέψιμη.

Πού οφείλεται?

Κατά κύριο λόγο οφείλεται στο κάπνισμα, γύρω στο 90% αφορά νόσο καπνιστών(πρώην ή νυν καπνιστές),επαγγελματική έκθεση σε σκόνεις, καύση βιομάζας ,σοβαρές λοιμώξεις αναπνευστικού σε παιδική ηλικία.

Ποία είναι τα συμπτώματα ;

Στα πρώιμα στάδια της νόσου ο ασθενής παρουσιάζει μόνο βήχα, τον λεγόμενο τσιγαρόβηχα το πρωί, ο οποίος σταδιακά επιδεινώνεται, καθώς εξελίσσεται η νόσος ,ο ασθενής αισθάνεται δυσκολία στην αναπνοή αρχικά στη επιτέλεση έντονης άσκησης και στην πορεία δύσπνοια στην ηρεμία. Άλλα συμπτώματα είναι οίδημα στα κάτω άκρα, γενική αδυναμία κόπωση, απώλεια βάρους, σφύριγμα στη αναπνοή, βάρος στο στήθος.

Πως τίθεται η διάγνωση

Με τη σπιρομέτρηση ,το ιστορικό και την κλινική εικόνα..Η Σπιρομέτρηση μας θέτει την διάγνωση σε ένα καπνιστή νυν ή πρώην με την πιο άνω συμπτωματολογία. Η σπιρομέτρηση μας δείχνει αποφρακτική συνδρομή η οποία είναι μη αναστρέψιμη μετά την χορήγηση βρογχοδιασταλτικού φαρμάκου.

xap1

Τι θεραπεία πρέπει να ακολουθήσω;

Η θεραπεία είναι εφόρου ζωής.

Ανάλογα με το στάδιο της νόσου και των συμπτωμάτων ,της κλινικής εικόνας του ασθενούς τίθεται και η κατάλληλη θεραπεία. Στο πρώτο στάδιο της νόσου το μόνο που χρειάζεται είναι η διακοπή του καπνίσματος και προληπτικοί εμβολιασμοί για τη γρίππη κάθε έτος, και για τον πνευμονιόκκοκο. Καθώς προχωράει η νόσος χρειάζεται συστηματική καθημερινή αγωγή που σκοπό έχει να βελτιώσει ,σε άλλοτε άλλο βαθμό την συμπτωματολογία της νόσου και να αποτρέψει της παροξύνσεις της νόσου. Επίσης σε προχωρημένα στάδια μπορεί να χρειαστεί καθημερινώς χορήγηση οξυγόνου.

xap2

Υπάρχει διαφορά μεταξύ άσθματος και ΧΑΠ;

Τόσο η ΧΑΠ όσο και το άσθμα αποτελούν καταστάσεις που σχετίζονται με στένωση των αεραγωγών και μείωση της ροής του αέρα. Στο άσθμα, η στένωση ποικίλει από μέρα σε μέρα και εντός της ίδιας μέρας, ενώ στη ΧΑΠ η στένωση είναι σχε­τικά σταθερή και δεν μεταβάλλεται σε σημαντικό βαθμό. Με­λέτες έχουν δείξει ότι το είδος της φλεγμονής που παρατη­ρείται στους πνεύμονες εμπλέκει διαφορετικούς κυτταρικούς τύπους στο άσθμα και στη ΧΑΠ.

Πόσο συχνή είναι η ΧΑΠ;

Η ΧΑΠ είναι πιο συχνή από ότι γνωρίζουμε, σύμφωνα με έρευνες υπάρχει μεγάλη υποδιάγνωση της νόσου,1 στους 4 καπνιστές θα εμφανίσει ΧΑΠ .Είναι η Πέμπτη αιτία θανάτου παγκοσμίως ,η συχνότητα υπολογίζεται γύρω στο 8-10%

Όλοι οι καπνιστές αναπτύσσουν ΧΑΠ;

Όχι. Αναπτύσσουν συμπτώματα ΧΑΠ ένας στους 4 . Οι περισσότεροι έχουν ενδείξεις ασυμπτωματικής στένωσης των αεραγωγών όταν εξετα­στούν. Αυτό που καθορίζει αν κάποιος θα πάσχει ή όχι δεν εί­ναι ακόμα κατανοητό. Ο αριθμός των τσιγάρων είναι σημαντι­κός και αυτοί που ξεκινούν το κάπνισμα σε πιο νεαρή ηλικία φαίνεται να εί­ναι πιο πιθανοί να αναπτύξουν ΧΑΠ. Επίσης σημαντικοί είναι και οι γενετικοί παράγοντες.

Θα βελτιωθούν τα συμπτώματα μου;

Ναι. Με τη θεραπεία ο ασθενής παρουσιάζει μεγάλη βελτίωση των συμπτωμάτων και βελτίωση της ποιότητας της ζωής του. Δυστυχώς, η βλάβη η οποία έχει δημιουργηθεί δεν εξαφανίζεται, με την θεραπεία όμως βελτιώνονται τα συμπτώματα και δεν έχουμε περισσότερη επιβάρυνση του αναπνευστικού και της καρδιάς.Η διακοπή του καπνίσματος είναι το πρώτο και σημαντικό βήμα στη θεραπεία, γιατί εμποδίζεται επιταχυνόμενη έκπτωση της πνευμονικής λειτουργί­ας που παρατηρείται στους καπνιστές.

Τι είναι η παρόξυνση;

Οι παροξύνσεις είναι περίοδοι κατά τις οποίες επιδεινώνονται τα συμπτώματα τα οποία έχει ο ασθενής συνήθως, η καθημερινή συστηματική του αγωγή είναι λιγό­τερο αποτελεσματική ή εμφανίζονται καινούρια συμπτώματα. Τα αίτια των παροξύνσεων είναι πολλά όπως λοίμω­ξη, κυρίως ιογενείς, αλλά σε άλλες περιπτώσεις από σκόνες ή μεταβολές του καιρού. Είναι σημαντικό ο ασθενής να επισκεφθεί έγκαιρα τον ιατρό του , όταν εμφανίζει επιδείνωση των συμπτωμάτων του, γιατί πολλές φορές η παρόξυνση μπορεί να είναι σοβαρή να χρειάζεται νοσηλεία και αναπνευστική υποστήριξη.