Αέρια Αίματος

Λήψη αρτηριακού αίματος χρησιμοποιούνται στην αξιολόγηση της κατάστασης της οξυγόνωσης και της οξεοβασικής ισορροπίας.(πληροφορίες για το οξυγόνο, διοξείδιο του οργανισμού μας-πλήροφορίες για τη πνευμονική και νεφρική λειτουργία)

Μέτρηση αερίων αίματος γίνεται αν είναι γνωστό ότι έχετε  μια αναπνευστική πάθηση(π.χ .χρόνια αποφρακτική πενυμονοπάθεια, κρίση βρογχικού άσθματος, οξεία βρογχίτιδα, πνευμονία, πνευμονική ίνωση)μεταβολική ή νεφρική πάθηση για να εκτιμηθεί η οξυγόνωσή σας και η οξεοβασική ισορροπία. (acid/base balance)

Ασθενείς που βρίσκονται σε οξυγονοθεραπεία (λαμβάνουν συμπληρωματικό οξυγόνο) μπορεί να υποβάλλονται σε μέτρηση αερίων αίματος κατά διαστήματα για να ελέγχουν την αποτελεσματικότητα της θεραπείας