Δοκιμασία Πρόκλησης

Εκτιμηση της βρογχικής υπεραντιδραστικότητας δηλαδή την ευκολία και την ένταση με την οποία στενεύουν οι βρόγχοι ως απάντηση στην έκθεση διαφόρων ερεθισμάτων όπως αλλεργιογόνα, κρύο, άσκηση, ιούς, φάρμακα.

Η βρογχική υπεραντιδραστικότητα εκτιμάται στο εργαστήριο από το βαθμό της στένωσης των αεραγωγών μέσω της έκπτωσης της τιμής του FEV1 μετά την εισπνοή ενός βρογχοσυσπαστικού παράγοντα.

Κατά την εξέταση αυτή ο ασθενής πραγματοποιεί επαναλαμβανόμενες σπιρομετρήσεις πριν και μετά την εισπνοή αυξανόμενων συγκεντρώσεων μίας ουσίας της μεταχολίνης η οποία προκαλέι βρογχόσπασμο. Σε ασθενείς με βρογχική υπεραντιδραστικότητα η εισπνοή μεταχολίνης μπορεί να προκαλέσει πτώση της αναπνευστικής λειτουργίας, που ανιχνεύεται με την σπιρομέτρηση .  Η εξέταση αυτή βοηθάει στην διάγνωση του άσθματος ιδίως σε ασθενείς που έχουν ασαφές ιστορικό, μη διαγνωστικο τεστ αναστρεψιμότητας με βρογχοδιασταλτικό ή έχουν κλινική εκδήλωση μόνο βήχα.